CPK Security | Maritieme Beveiliging

Maritieme Beveiliging

CPK Security Services is uw partner in maritieme en ISPS beveiliging.

CPK Security Services heeft de afgelopen jaren een ruime ervaring opgebouwd met de beveiliging van schepen, scheepswrakken en havengebieden.

Onze inzet kenmerkt zich door servicegerichtheid en flexibiliteit. Dit in combinatie met de ervaring en uitgebreide opleiding die onze mensen hebben, bieden wij een op maat gesneden pakket van scheepvaart gerelateerde security diensten.

 • PFSO diensten
 • ISPS Beveiliging
 • Toegangscontrole
 • Bagagecontrole
 • Gangway watch
 • Security check
 • Security Management
 • Security Training

Onze mensen zijn allen in het bezit van het diploma havenbeveiliger, benodigd om conform de internationale regels de werkzaamheden uit te mogen voeren. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de laatste en nieuwste ontwikkelingen in de maritieme wereld.

De Europese havens zijn de spil in het internationale logistieke netwerk. Onze mensen zijn specialisten in de beveiliging van deze havens en de schepen die deze havens aandoen.

Dit betekent dat zij afhankelijk van uw vraag de werkzaamheden uitvoeren in een neutraal, doch zichtbaar uniform wanneer zij contact hebben met uw klanten en passagiers. Of juist verschijnen zij volledig geoutilleerd om juist die locatie te beveiligen die moeilijk begaanbaar en bereikbaar is, in de haven of aan boord, om toch de beveiliging te waarborgen.

CPK Security & ISPS

CPK Security | ISPS

In december 2002 is er een internationaal besluit genomen om internationale havens zorgvuldiger te beveiligen. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) vastgesteld. In deze code zijn alle afspraken vastgelegd met betrekking tot de beveiliging van schepen en internationale havens.

Specifiek voor Nederland geldt dat op 21 augustus 2004 de Havenbeveiligingswet is aangenomen. Door invoering van ISPS en de havenwetgeveing is de beveiligingsstandaard voor scheoen en internationale havens op luchtvaart niveau gebracht. in de toekomst zal dit verder aangescherpt worden en zal ook meer en meer de internationale logistieke stroom van goederen via het water aan strengere regels moeten voldoen.

CPK Security heeft alle erkenningen op dit gebied en werkt louter met gecertificeerde medewerkers. Naast de specialistische beveiliging die door onze mensen wordt uitgevoerd kunnen wij u ook voorzien van advies training en implementatie van ISPS plannen.

Met name haven locaties met een laad en loscapaciteit moeten een ISPS plan hebben. Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Risico invenaristie
 • Inventarisatie van de huidige ISPS beveiliging en reeds genomen maatregelen
 • Aanpassen en verbeteren van de ISPS maatregelen
 • Begeleiding in de uitvoering en toepassing van de ISPS maatregelen
 • Implementatie van uw Port Facility Security Plan
 • Opzetten van ISPS oefeningen
 • Training en begeleiding van uw medewerkers

Voor CPK Security Services is geen zee te hoog!