CPK Security | Winkelbeveiliging

Winkelbeveiliging

Winkels vragen een bijzondere aanpak. U wilt dat de veiligheid van uw winkel en van u en uw personeel optimaal is en daarnaast wilt u wel toegankelijk blijven en een prettige sfeer in uw winkel hebben.

Bij CPK Security Services uit deze bijzondere aanpak op diverse manieren. Zo kunnen onze medewerkers zich qua uniformering aanpassen aan uw wensen (altijd in overleg met de afdeling Bijzondere Wetten). Of wanneer dit wenselijk is mogen onze medewerkers zelfs in burger optreden.

Dit betekent voor u dat CPK Security Services of juist op de voorgrond of op de achtergrond opereert, afhankelijk van uw wensen en onze adviezen op dit gebied.

Winkelbeveiliging vraagt een optimale samenwerking tussen uw personeel en de beveiliging. Wanneer uw personeel op de juiste wijze geïnstrueerd wordt en weet waarop ze moeten letten is het rendement van onze winkelsurveillant hoger. Wij informeren u graag vrijblijvend hoe dit in de praktijk werkt.

Ook trainen wij uw personeel in Security Awarness, Overval preventie en agressie beheersing.

Onze medewerkers profileren zich als gastheer. Zij zijn vriendelijk wanneer dit kan maar treden op wanneer dit moet. Dit vergt een proactieve instelling om actief bezig te zijn met de veiligheid van u, uw medewerkers, uw klanten en eigendommen.

Ook bij u is de klant koning, echter gebeurd het steeds vaker dat een klant zich opstelt als een dictator. Dit leidt helaas tot vervelende situaties in uw winkel. Waarbij u, uw personeel maar ook de overige klanten geconfronteerd worden met verbaal en fysiek geweld en nodeloos overlast gevend gedrag. Onze medewerkers worden hierop herhaaldelijk getraind en zijn inmiddels aantoonbaar specialisten in de-escalatie.

CPK Security | Winkelbeveiliging

Elke winkel is een op zichzelf staande situatie. Voor dat onze mensen aan de slag gaan volgt er een inventarisatie. Hierin komen de volgende vragen aanbod:

  • Wat zijn uw wensen?
  • Waar liggen de risicogebieden?
  • Hoe gaat uw personeel om met beveiliging van uw winkel ?
  • Wat zijn verbeter punten?

Hieruit volgt een plan van aanpak. Hierin komt naar voren welke mogelijkheden er zijn en welke keuzes er gemaakt moeten worden en wie waar verantwoordelijk voor is.

  • Waar en waarneer zetten we mensen in
  • Is training van uw personeel wenselijk
  • Welke inzet is voor u wenselijk
  • Wie is uw aanspreekpunt

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over evaluatie. Met wie en over welke periode.

Dan volgt het moment dat onze mensen voor u aan het werk gaan. Vaak het moment dat de eerste doelen worden bereikt. De goede sfeer in uw winkel is terug, de derving daalt en uw klanten besteden meer tijd, maar vooral meer geld in uw winkel.